กรุณาระบุเบอร์โทรที่แจ้งไว้ตอนสั่งสินค้า (ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องขีดกลาง) เช่น 081xxxxxxx