กรุณาระบุเบอร์โทรที่ใช้ในการจัดส่ง (ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องขีดกลาง) เช่น 081xxxxxxx